Framtidens By

  • År2021
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppUlf Barkan Pettersson, Johan Casselbrant

Framtidens by är en konceptidé som svarar på efterfrågan kring stadsnära småhus och villor. Bostadskonceptet är byar byggda på stadsnära jordbruksmark där varje by består av kvarter runt ett torg, byarna är sammanbundna i ett nätverk av cykelvägar. Kvarten innehåller en blandning av bostadsformer (villor, radhus, parhus, lägenheter) där två tredjedelar av bostäderna har markkontakt. Exploateringsgraden är tre gånger större än ett traditionellt villaområde vilket skapar underlag för service, butiker och skolor. Framtidens by svarar således både på hushållens efterfrågan och samhällets utmaningar.

Konceptet använder stadsnära jordbruksmark som idag sällan används för just jordbruk. Stor del av den stadsnära jordbruksmarken ligger i träda, används för tex hästar eller bara förslyas. Det finns också en smygande exploatering av jordbruksmarken i form av många små avstyckningar och frimärksplaner. Framtidens by tar ett helhetsgrepp där 60% av jordbruksmarken bevaras och blir produktiv genom odlingsmöjligheter för de boende. Genom att exploatera jordbruksmarken enligt Framtidens by-konceptet ökas mängden produktiv jordbruksmark.

Framtidens by kan förverkligas på flera platser runtom Göteborg. För att se vad konceptet genererar har det undersökts i projektstudio (case study) på åkrarna mellan Tuve och Säve by på norra Hisingen. En första etapp om 3000 bostäder skulle där byggas i anslutning till befintliga vägar, hållplatser och skolor och stärka dessa. I en andra etapp på ytterligare 3000 bostäder omvandlas de gamla landsvägarna till transportleder för kollektivtrafik till och från centrum. I projektstudion ser vi också hur utbyggnaden skulle ge underlag för ett nytt resecentrum i korsningen mellan Hisingsleden / Tuvevägen och järnvägen Bohusbanan.

Bostadskonceptet ger en bra blandning av gemenskap och öppenhet. De små byarna och kvarteren ger gemenskap mellan de boende. Vid by-torgen finns gemensamma byggnader för fest, växthus, hemmakontor eller uthyrning till verksamhet. Utbudet av boendeformer öppnar för olika personer och livssituationer. Att mixa boendeformer i samma kvarter ger också möjligheten att anpassa sitt boende och kunna flytta inom samma kvarter eller by. Förorter har typiskt byggts som återvändsgränder eller skyddade enklaver – Framtidens by byggs istället upp från ett nätverk av cykelvägar som bjuder in besökare att röra sig runt och utforska byarna. Vi ser denna blandning mellan lokal gemenskap och ett öppet samhälle är en viktig komponent för framtiden.

Framtidens by är en möjlighet för staden att på ett enkelt sätt tillskapar många och attraktiva bostäder som utvecklar Göteborg och främjar en hållbar livsstil.

Mer om projektet