Göteborgs Linbana

Tävlingsförslag för linbana i Göteborg

Med vårt nya förslag har vi förvaltat det ursprungliga förslaget som UN studio och Kjellgren Kaminsky tog fram. En linbana minskar bilberoendet, skapar effektiva förbindelser över älven och binder ihop Göteborgs Stad över vattnet.

BeställareTrafikkontoret
PlatsGöteborg
År2019

En linbana tar inte upp någon yta av gaturummet och kan enkelt passera vatten och större leder som idag är stora, hindrande barriärer. Det ger oss dessutom ljusare, tryggare och luftigare kollektiva transporter.

Johan Norén,
Chefsarkitekt Huvudägare

Med vårt nya förslag har vi tagit hänsyn till de krav som Trafikkontoret ställt. Utmaningen har därmed varit att förenkla stationer och torn samtidigt som kvalitéerna från tidigare arbete med linbanan bibehållits och utvecklats. Vi har haft ett nära samarbete med konstruktörer, linbane-leverantör och tagit hänsyn till aktuella kalkyler. Vårt Kanozi-team har utgått från kärnan i de krav och kvalitéer som projektet ska uppfylla och arbetat med många parallella förslag och utkast för att hitta rätt väg framåt.

Med linbaneförslaget minskar vi bilberoendet, skapar effektiva förbindelser över älven och binder ihop Göteborg, även över vattnet. Att implementera en linbana som en del av kollektivtrafiken i vår stad blir det första nya tekniska delsystemet i svensk kollektivtrafik på nästan 100 år. Tiden är mogen för att vara nytänkande och innovativ.

 På sikt skulle jag gärna se en linbana som kopplar ihop Volvo, Volvo Lundby och Kungälv för att minska pendeltrafiken. Och sedan en sträcka som tar sig från Järntorget via Sahlgrenska/Chalmers, Pedagogen park och fram till GoCo Innovation-city i Mölndal. På så sätt knyter vi ihop våra utbildningssäten och två viktigaste innovationshubbar.

Johan Norén,
Chefsarkitekt Huvudägare

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.