Göteborgs Linbana

  • År2019
  • BeställareTrafikkontoret
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppUlf Barkan Pettersson, Åsa Karlsson, Ylva Sjöberg, Johan Norén

Till vår glädje har vi fått möjlighet att förvalta det ursprungliga förslaget som UN studio och Kjellgren Kaminsky tog fram. Med vårt nya förslag har vi tagit hänsyn till de krav som Trafikkontoret begärt. Med linbaneförslaget minskar vi bilberoendet och skapar effektiva förbindelser över älven och binder ihop Göteborgs Stad över vattnet.

Utmaningen har därmed varit att förenkla stationer och torn samtidigt som kvalitéerna från tidigare arbete med linbanan bibehållits och utvecklats. Vi har haft ett nära samarbete med konstruktörer, linbane-leverantör och tagit hänsyn till aktuella kalkyler. Vårt Kanozi-teamet har utgått från kärnan i de krav och kvalitéer som projektet ska uppfylla och arbetat med många parallella förslag och utkast för att hitta rätt väg framåt.

Att implementera en linbana som en del av kollektivtrafiken i vår stad, blir det första nya tekniska delsystemet i svensk kollektivtrafik på nästan 100 år. Tiden är mogen för att vara nytänkande och innovativ.