Kämpegatan 3-7

  • År2020
  • BeställarePlatzer Fastigheter AB
  • Storlek15523 m2
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppNiklas Edvall, Irma Käll, Jessica Wren, Lea-Vanessa Lohr, Åsa Karlsson, Maria Söderström, Anna Mitrolios, Sanna Johnels, Deborah Laggiard, Anna Gustavsson, Caroline Norén, Joanna Bagge

Fasader, entréer och utemiljöer har gjorts om. I markplan har de tidigare förhållandevis mörka lokalerna öppnats upp med större ’structural glazing’-partier, vilket ökar kontakten mellan besökare och butiks- och restaurangverksamheterna. De två parallella ljusgårdarna i byggnaden har fått nya, energieffektiva och modernt utformade glassystem. Förutom ombyggnation har fastigheten utökats med ett helt nytt kontorsplan. Invändigt har fastigheten genomgått en totalrenovering och utvecklats med gemensamma samverkansytor i ljusgårdarna som är tillgängliga för alla hyresgäster i huset som kompletterande arbets-, mötes och umgängesytor. Kontorsvåningarna har anpassats efter de respektive hyresgästernas verksamheter med moderna och ljusa arbetsplatser, många i flera plan med intern kommunikation. I entréplanet har ett antal lokaler omvandlats från kontor till service. Med kontrasterande färgval och strategiska inredningsval med en stor variation i möbleringen och rumsligheter med olika egenskaper, infinner sig känslan av en arbetsplats för framtiden.

Generellt har på- och ombyggnationen inneburit en förhöjd standard vad gäller energi, miljö och tillgång till miljösmarta alternativ och är miljöcertifierad enligt ’BREEAM in use’.

Foto: Calle Wärnelöv

Mer om projektet