Kastalen

Flerfamiljshus och signaturbyggnad för Ystad

Kastalen är ett förslag till en signaturbyggnad för Ystad med fokus på dagsljus och byggnadshistorisk arkitektur. I Kastalens planer har vi siktat på att skapa ljusa och luftiga umgängesytor och samlade privata ytor.

BeställareLENY
År 2021
OrtYstad

Kastalen är ett tegelrött bostadshus som ritades som ett förslag i det attraktiva och levande bostadsområdet vid Ystads gamla regemente.

Förslaget har tagits fram för fastighetsbolaget LENY. Vår tanke var att fånga upp delar av uttrycket i Ystads och Skånes byggtradition, samtidigt som arkitekturen lyfter boendekvalitéer som påverkar människor positivt. Arkitekturen är förskjuten så att byggnadskroppen skapar bättre förutsättningar för bra dagsljus och balkonglägen för de boende, samtidigt som byggnadstraditionella material och utföranden som tegelförband och valvbågar blir en hommage till gamla tegelbyggnaders ärliga teknik.

Lägenhetsfördelningen återupprepas mellan planen, men med en ansamling av ettor i entréplan, samt ett par större lägenheter i översta bostadsplanet. Kastalen ligger på en plats utan skuggande påverkan av andra byggnader. Detta i kombination med projektets stora och höga fönster ger möjlighet för djupa rum med mycket goda dagsljuskvalitéer, som annars skulle vara en utmaning i tät statsmiljö. Platsens goda kvalitéer ger i stället en omvänd utmaning med potentiellt för hög ljusinstrålning och därmed för hög solvärmelast. Solvärmelasten minskas med fördel genom att placera en skuggande balkong och behålla den goda utblicken från stora fönster, lösa problematiken och samtidigt addera värde för dom boende.

Vi såg tidigt ett behov av att bryta upp den enskilda volymen i fler delar. Formmässigt ger detta större möjligheter för tomten och en volym med en utökad potential för intressanta och väl belysta bostäder.

Marcus Hultberg
Arkitekt

Kastalen anknyter till det gamla, samtidigt som det sticker ut. Visionen är en signaturbyggnad som påverkar sin omgivning och befäster regementsområdet som ett attraktivt och levande bostadsområde. Förskjutningarna i höjd- och sidled skapar en vertikalitet som gör att huset uppfattas slankare och mer långsträckt. Från det ursprungliga ville vi bland annat ta fasta på rundbågsfriser, strävpelare och de välvda fönstren.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.