Kvarteret Orgeln

  • År2015
  • BeställareFB Bostad, NCC
  • Storlek6000 m2
  • OrtJönköping

Kvarteret Orgeln gränsar till ett fantastiskt skogsparti och det vill vi framhålla – inte dölja. Därför låter vi naturen vara med och påverka kvarterets utformning och liksom smitta av sig på husen.