Kvarteret Trevnaden

Kollektivt boende i Malmö

Går det att bygga in en känsla av gemenskap i ett bostadsområde? Visst gör det! Titta bara på Kvarteret Trevnaden i Malmö.

År2015
BeställareMKB, NCC
Storlek19 000 m²
OrtMalmö
CertifieringMiljöbyggnad Guld & Silver
Antal Lägenheter170

Kollektivhuset i Sofielund är inte som andra bostadshus. Här bygger allt på tanken om att göra samhörighet och gemenskap till naturliga inslag i livet. Därför ser kvarteret ut som det gör, från fasadens utformning till hur köken är orienterade. Här är människa viktigare än material och vi:et får ta mer plats än jaget.

 

Arkitekturen

Kollektivhuset i Sofielund är en blandning av höga och låga byggnader. Fasaden som vetter mot gatan byter karaktär med jämna mellanrum. Och på andra sidan huset klättrar trappor och loftgångar uppför väggarna. Här kallas de balkonggångar, eftersom de är platser för umgänge snarare än bara gångar till och från lägenheterna. Här och var sticker större plattformar ut och bryter av. Inga platser är privata, allt är till för alla.

Kollektivhuset drivs av föreningen Sofielunds kollektivhus, SoKo.

Husets utseende är brokigt och ombytligt och redan från gatan utanför känns det att detta är en plats full av liv. Och det är också själva grundidén med Trevnaden. Uppdraget vi fick var att skapa ett boende där människor med skilda bakgrunder och varierande förutsättningar skulle kunna bo, fungera och trivas tillsammans. Här finns hyreslägenheter, LSS-boende och radhus, allt centrerat kring och riktat mot en gemensam innergård. Formellt sett var det MKB som var beställare, men hyresgästerna hade ovanligt mycket att säga till om. De ville att huset skulle ha en välkomnande design och att lägenheterna och de gemensamma lokalerna skulle utformas för att underlätta ett rikt socialt liv.

Kollektivhuset är klassat som Miljöbyggnad Guld. De övriga husen som Miljöbyggnad Silver.

Gemenskap är en känsla. Den kan bara uppstå mellan människor. Men arkitekturen kan bädda för den och hjälpa känslan på traven genom att vi skapar öppna, inbjudande ytor och naturliga platser för möten.

Lea Vanessa Lohr,
handläggande arkitekt
Kvarteret i ett större sammanhang

Innan vi ritade Trevnaden arbetade vi med områdets detaljplan. Malmö stad ville hitta ett sätt att skapa en kontinuerlig stadsväv mellan centrala Malmö och Rosengård. De ville ha ett stråk där det skulle gå att röra sig från innerstan, genom olika områden med känslan av att vara i en stad hela vägen. Längs det stråket ligger Trevnaden.

Prisad arkitektur

När Malmö stad delade ut Årets Stadsbyggnadspris 2015 belönades Kvarteret Trevnaden med hedersomnämnandet ”För ett värdefullt tillskott i stadsbilden”. Kanozi Arkitekter delar omnämnandet med MKB, NCC (som byggde husen) och KiM (Kollektivhus i Malmö).

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.