Masthuggskajen

  • År2015
  • BeställareÄlvstranden AB
  • Storlek292200 m2
  • OrtGöteborg

Med Masthuggskajen växer Göteborgs innerstad västerut och närmre vattnet. Det blir en helt ny stadsdel med hög bebyg­gelse och hög täthet. Norr om Järnvågen byggs en ny halvö ut i älven för att utöka den byggbara marken i det mest attraktiva och centrala området, här samlas även de högsta byggnaderna runt en ny park ovanpå Götatunneln. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 6 000 arbetsplatser samt restauranger, skolor och hotell byggas.

Det krävs både omsorg och eftertanke i utformningen av en ny stadsdel i Sverige, speciellt när det innebär utmaningar som höga hus i stadskärnan, stadsstruktur och byggnader. Samtidigt är det viktigt att hitta bra sätt att bygga tätare städer där många människor kan arbeta och bo centralt med mindre behov av att resa långt varje dag. Detta är en stor del av lösningen på våra globala utmaningar för en mer hållbar framtid. Stadsbyggnadsprojektet är hållbarhetscertifierat enligt Citylab Action och är en del av Vision Älvstaden som omfattar en ny stadskärna kring vattnet på båda sidor Göta älv.

Projektet är unikt eftersom de obebyggda delarna av området som ska omvandlas idag endast består av parkeringsplatser. Om några år kommer det istället vara en urban och tät del av staden. Ett stort mervärde är det kollektivnära läget med Järntorget och Station Haga som knutpunkter, och en levande blandstad som sjuder av liv när bostäder, arbetsplatser, restauranger, skolor och hotell finns på samma yta.

Projektgruppen hos Kanozi: Daniel Hohenthal, Karolina Zätterberg och Johan Casselbrant med stöd av Simon Klamborn, Sandra Christensson, Gudny Eggertsdottir och Sigurlin Steinbergsdottir.
Vårt koncept för Masthuggskajen är att skapa karaktär och identitet som bygger på tre stråk; det blå, det röda och det gröna. Färgerna står för tre olika teman, karaktärer eller energier som vi vill bygga in i utvecklingen av stadsdelen. Mer om Masthuggskajen på masthuggskajen.se

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

 

Mer om projektet