Masthusen Kv 11

  • År2015
  • BeställareDiligentia
  • Storlek7800 m2
  • OrtMalmö

Masthusen kv 11 erbjuder 6 000m² kontor och 1 800m² handel och service. Byggnaden är miljöklassad enligt BREEAM och uppnår nivå Excellent. Detta innebär en byggnad som är energieffektiv och producerar nästan hela sitt energibehov lokalt via borrhålslager och solceller. Byggnaden bidrar också till den biologiska mångfalden i området med sina gröna tak och väggar.