Motala torg

  • Beräknat att vara färdigt2022
  • BeställarePoint Properties
  • OrtMotala
  • Arbetsgrupp/projektgruppOliver Lûhr, Naji Shabarek, Elin Daun, Johannes Håkansson

En av de största omvandlingarna på decennier för Motala torg. Gallerian ska utvecklas till stadskvarter och tar tillvara på en unik möjlighet att återskapa det som en gång gjorde Stora torget till en naturlig mötesplats för alla Motalabor. Genom det nygamla kvarteret Plåtslagaren, kommer handel och service finnas i samma kvarter där människor lever och bor, vilket gör att platsen blir levande under större delar av dygnet.

Arkitekturen kommer att bilda ett fondmotiv mot torget i en skala som möter upp till det gamla stadshotellet. Dessutom ska ljuset från lägenheternas fönster skapa liv och stämning även under dygnets mörkare timmar. Fasaderna kommer att präglas av återvunnet tegel samtidigt som stomme och övriga fasadytor utförs med trä. Det senare bidrar inte bara till att minska konstruktionens vikt utan även dess miljöpåverkan. Totalt planeras 95 nya lägenheter ovanpå Gallerian. Projektet beräknas stå färdigt i slutet av år 2022.

Mer om projektet