Natrium

Universitetsbyggnad i Göteborg

Högt upp på Medicinareberget, med Sahlgrenska akademin som närmsta granne. Frågan är om det går att hitta en mer lämplig plats för att samla Göteborgs universitets Life Science-relaterade verksamhet?

BeställareAkademiska Hus
OrtGöteborg
År2023
Storlek32 000 m²
InredningLINK Arkitektur

I augusti 2023 färdigställs Natrium, en 32 000 m² stor labb- och forskningsbyggnad på Medicinareberget i centrala Göteborg. En av de bärande tankarna bakom husets utformning är att förenkla interaktion och gynna samverkan inom och mellan Naturvetenskapliga fakultetens olika institutioner. En annan att arkitekturen ska samspela med Medicinarelängan som ritades av Klas Anshelm på 1950-talet. I arbetet med Natrium har vi även fokuserat mycket på att skapa en flexibel forskningsbyggnad som svarar på de akademiska labbens föränderliga behov.

 

 

 

Natrium dockar an till de befintliga stråken på Medicinareberget med huvudentrén i anslutning till Medicinarelängan. Här har delar av 1950-talsbyggnaden öppnats upp och byggts om, en ny lunchrestaurang bidrar till kopplingen mellan det befintliga och det nya. Vägen från huvudentrén och in mot Natriums kärna sker genom en sekvens av olika rum som bjuder på varierande upplevelser och inblickar.

Arkitekturen

Natrium består av fyra huskroppar. De binds samman av ett stort, ljust och inbjudande atrium som blir byggnadens naturliga mittpunkt och sociala nav. Fasaden, som består av tegel, bronsfärgade skivor och glas, är inspirerad av den befintliga bebyggelsen uppe på Medicinareberget och samspelar väl med omgivningen.

Byggnaden är stor, ljus och välkomnande med gott om plats för spontana möten. Labbmiljöerna och möteslokalerna har glasväggar och är vända inåt, mot trapphuset och de stora, öppna ytorna som omger det. Tack vare den öppna och luftiga lösningen blir det enkelt både att orientera sig i huset och att följa människorna som rör sig i det, vilket har varit en medveten strategi från start. Samverkan är en viktig ingrediens i alla forskningsprojekt och Natrium är utformat för att främja all form av interaktion.

Vi har arbetat mycket med dagsljus och siktlinjer, som bland annat yttrar sig i atriets långsidor där glasväggar sträcker sig hela vägen från fasaden fram till atriet. Trapphusen skapar en koppling mellan atriet och fasaden genom såväl dagsljus som kontakten med byggnadens sociala hotspots med kaffestationer.

Koncentrerad kunskap

Med Natrium påbörjas en förtätning av Medicinarebergets nordöstra del. Syftet är att skapa ett sammanhängande campus och att stärka kopplingarna mellan Naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska utbildningen och forskningen vid Sahlgrenska akademin. Här kommer fem av den naturvetenskapliga fakultetens sju olika institutioner att samlas under ett tak. Studenter, forskare och övrig personal får nära till varandra, så att möten och samtal som gynnar de olika verksamheterna ska kunna ske spontant och planerat.

Natrium gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. Byggnaden blir också viktig för den fortsatta utvecklingen av Medicinareberget.

Charlotte Odbratt,
Projektledare på Akademiska Hus

Fotograf: Felix Gerlach

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.