Örenäs Slott och konferensanläggning

  • År2012
  • BeställareÖrenäs Slott
  • Storlek1000 m2
  • OrtGlumslöv

Om- och tillbyggnad av konferensannex till Skåneslott. Tillbyggnaden skapar tillsammans med det gamla en vindskyddad entrégård enligt tradition från Skånes lantgårdar. Den nya volymens triangulära bas kröns av ett pyramidformat tak, som ger en unik och spännande rumsupplevelse i den stora hörsalen. Även i den gamla volymen upplevs hela byggnadens form tydligt inifrån, med mötesrum gestaltade som lösa boxar inställda i ett stort öppet rum.

Textilier i olika färger laddar mötesrummen med energi samtidigt som de ger en god ljudmiljö. Glasade väggpartier låter besökaren förstå vilka konferensrum som är upptagna eller lediga och hjälper dessutom till att identifiera de olika rummen, vilka skiljs åt genom inredningens färgsättning.