Per Dubbsgaraget

  • År2020
  • BeställareGöteborgs Stads parkering AB
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppÅsa Joelson, Patrik Fromell, Johan Casselbrant

Med en fasad från 80-talet där teglet rasade ner på gatan, var parkeringshuset i stort behov av upprustning och ombyggnation. Med hänsyn till kringliggande vegetation av böljande berg i olika nivåer, fick parkeringsgaraget en utvändig entrétrappa som följde samma vågrörelser som bergen. Trappan leder upp till samtliga våningsplan och signalerar entréns position. Tack vare trappans placering lockar den besökare och brukare av parkeringsgaraget att bestiga våningsplanen till fots – på så vis inspireras människor till fysisk rörelse, enligt beställarens önskan. Förutom en praktisk och hälsosam lösning av trappans placering, blev det också det självklara motivet fasadens nya arkitektur. Trappans skulpturala undersida samverkar med övriga delar av byggnadens grovt rustika känsla och överlämnar sedan ett mer finstämt uttryck i fasaden  över trappan och i mötet med himlen. Fasadens plåtkassetter är perforerade med ett grafiskt mönster som skapar ett intressant och levande spel av ljus inne i byggnaden. Ljusinsläppet ger en känsla av trygghet inuti parkeringsgaraget som tidigare var en mörk och ibland otrygg plats.

Mer om projektet