PLOQ

  • År2020
  • BeställareSt1
  • Storlek300 m2
  • OrtVarberg
  • Arbetsgrupp/projektgruppMaria Söderström, Niklas Edvall, Deborah Laggiard, Sara Langenius

Projektet är ett samarbete mellan Kanozi Arkitekter och Open Studio.

Kanozi Arkitekter har lagt stor arkitektonisk vikt vid entrépartiet som har ett utstickande tak för att förtydliga entrén och skapa en varm och välkomnande känsla för besökarna. De stora glaspartierna i byggnaden skapar en transparent blick både in och ut från byggnaden och fyller därmed en stor funktion när de lyser upp platsen vid kvällstid. Detta inger trygghet och transparens för både personal och besökare som erbjuds en visuell överblick över butiken och platsen utanför.

Den trävarma fasaden bryts av med en grå panelvägg för att skapa en visuell kontrast. Belysningens linjära formspråk framhävs speciellt längs entrétaket, men är också integrerad i stenbeläggningen utanför.

Stationsbutiken PLOQ är 300 m² stort och innefattar både servicebutik och personalrum. Det sistnämnda utrymmet står även Kanozi Arkitekter för att ha tagit fram. Tanken med PLOQ är att besökarna ska känna sig manade att dröja sig kvar efter att de fyllt på sitt eget och bilens energibehov. En slags ’Urban Picknick’ inte så långt ifrån den vältrafikerade E6:an.

Mer om projektet