Resecentrum Amhult

  • År2014
  • BeställareVästtrafik
  • Storlek245 m2
  • OrtGöteborg

Resecentrum Amhult är en terminalbyggnad på två våningar med skärmtak över bussplattformerna för att skydda resenärer. Byggnaden innehåller utöver väntrum för resenärer även utrymmen för Västtrafiks personal, butikslokal samt bankomat. Utvändiga uppehållsytor, bänkar och informationstavlor finns i anslutning till byggnaden under tak mellan hållplatslägena. Huvudbyggnaden uppfördes på en ca 95m lång plattform med angöring för bussarna. I anslutning till terminalbyggnaden finns även cykelparkering.

PDF