Sätuna Torg

  • År2017
  • BeställareSigtuna Hem
  • Storlek25000 m2
  • OrtMärsta
  • Arbetsgrupp/projektgruppDaniel Hohenthal, Marcus Hultberg, Sandra Christensson, Sandra Ploner, Isabella Lopez Rengstig, Sigurlin Sigurdsdottir, Humda Malik, Ida Nordensjö, Elin Daun

En vunnen arkitekttävling anordnad av Sigtuna Hem, gällande Sätuna torg i centrala Märsta med 250 nya lägenheter och kringliggande mötesplatser. Juryns motivering var följande:
”Styrkan i förslaget är dess anpassning till den lokala kontexten och dess identitetsskapande gestaltning”. Vårt Kanozi-team i Malmö utformade ett förslag på hur man skapar aktivitet och flöde till den centrala platsen och hur man förtätar med många bostäder vid stationen i Märsta.

Med sina 250 nya bostäder, kommersiella lokaler och torgyta, handlar projektet också om att hitta en lösning för hur trygga och attraktiva stadsrum kombineras med många nya bostäder och samtidigt lösa all trafikrörelse och service som behövs i kvarteren. Som med alla Kanozi-projekt är människors upplevelse av arkitekturen ett viktigt fokus i utformningen. En av de bärande idéerna är att vidareutveckla den så kallade Diagonalen och bygga ett attraktivt stråk som förbinder stationen med Märsta centrum. Sätuna torg ska bli en självklar plats att komma till med liv och rörelse från såväl tågstationen som det dagliga stadslivet.