• Sickla Industrivägen. Bild TMRW Kanozi Arkitekter
  • Entré Sickla Industrivägen. Bild TMRW Kanozi Arkitekter
  • Sickla Värmdövägen. Bild TMRW Kanozi Arkitekter

Sickla station

  • År2018
  • BeställareAtrium Ljungberg
  • Storlek21300 m2
  • OrtStockholm
  • Arbetsgrupp/projektgruppJohan Casselbrant, Sara Panadero Antunez, Alex Pollock, Victoria Plate, Jesper Embring, Ricardo Ibrahim, Anna Bender, Nágler Romano, Eric Mattsson, Danuta Nielsen, Theau Langlois

Sickla station är Sicklas första höga hus, ett 23 våningar högt landmärke med fokus på mötesplatser, framtidens arbetsplatser och kommunikationer. Här ryms tunnelbanestation, kontor, handel, service, hotell och en sky-lobby. Byggnadens form har kopplingar till omgivande arkitektur och dess historia, samtidigt som den har ett tydligt eget avtryck och identitet. Med förskjutna, staplade volymer bidrar byggnaden till en intressant stadssiluett i det stora och i det lilla lockar den upplysta midjan till att röra sig upp i huset, vilket skapar en balans mellan det lekfulla, eleganta och robusta. Byggnaden är en viktig del i Sicklas utveckling till stad och stationen blir en viktig länk mellan Nacka och Stockholm.

Den stora utmaningen är byggnadens flexibilitet. Sickla station blir en mötesplats med tunnelbanestation, kontor, handel, service, hotell och sky-lobby. Att projektera flera olika aktörer samtidigt är krävande från ett gestaltningsperspektiv. Dessutom finns en önskan att skapa ett landmärke och en symbolbyggnad för området och en byggnad som visar på en kraftansträngning sett till både design och funktion.

Vår idé är ett svar på önskemålet att bygga tätare, mer attraktiva städer och urbana miljöer som gynnar möten mellan människor och skapar förutsättningar för framtidens kommunikationer och arbetsplatser. För att respektera omgivningarna och inte skugga grannfastigheterna minskar ytan ju högre man kommer, likt en trappa. Bottenvåningarna använder hela tomten, vilket sedan avtar längre upp.

Mer om projektet