Södra Nyhamnen

Stadsbyggnadsprojekt i Malmö

Södra Nyhamnen är en del av Malmös framtid. Området kommer att länka samman de äldre stadsdelarna söder om Centralstationen med den nya delen av staden som börjar växa fram på den gamla industrimarken norr om järnvägsspåren.
År 2009-2021
Beställare Jernhusen
Storlek 110 000 m²
Ort Malmö

Centralstationen, Glasvasen och Kvarteret Foajén. Här möts det gamla Malmö och de nya stadsdelarna som växer fram.

Malmö har delats av järnvägen sedan den började byggas i mitten av 1800-talet. Stad på ena sidan, hamn och industrier på den andra. Med Citytunneln kom nya möjligheter. Inte bara för tågresenärer på väg till Köpenhamn och resten av Europa, utan också för Malmö. Centralstationen fick en ny terminal och området runt den byggdes om, vilket betydde att staden kunde börja växa i en ny riktning.

 

Utmaningen.

Vi fick uppdraget att utveckla Södra Nyhamnen 2009. Då var området i stort sett dött, ett ingenmansland på baksidan av Centralstationen. Utmaningen bestod i att fylla platsen med liv, skapa fungerande infrastruktur och smidiga och naturliga flöden mellan den planerade stadsdelen Nyhamnen och Malmös äldre stadsdelar. Lösningen vi presenterade för Jernhusen var att skapa en upphöjd, långsträckt terrass genom hela området som lyfter bostadshusen och innergårdarna upp över gatunivån. Där uppe är både ute- och innemiljöer avskärmade från marknivåns buller.

Arkitekturen.

Södra Nyhamnen blir en stadsdel med både hög och tät bebyggelse. De högsta byggnaderna bildar en kam av torn och framför dem ligger Bangårdsterrassen – ett upphöjt rekreationsstråk som byggs ovanpå två parkeringsdäck. Den upphöjda nivån skapar rymd och etablerar visuell kontakt med kringliggande miljöer. Det knyter ihop staden och minskar spårområdets barriäreffekt.

Bangårdsterrassen med cykel- och gångbron som förbinder Gamla staden med de nya områdena norr om järnvägen.

En bro mellan gammalt och nytt.

Inom några år kommer området att vara ett hem för tusentals människor. För ännu fler blir bron mellan Bangårdsterrassen och den gamla stadskärnan på andra sidan järnvägen ett nytt naturligt stråk genom Malmö. Jämfört med dagens omväg runt Centralstationen blir det en genväg med betydande tidsbesparing för gående och cyklister som behöver ta sig mellan Gamla staden och Nyhamnen. 

Butiksytor i bottenplan gör området mer levande och trevligt att besöka. 

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.