Svenska Hus regionkontor

  • År2018
  • BeställareSvenska Hus
  • Storlek330 m2
  • OrtMalmö
  • Arbetsgrupp/projektgruppAnna Harrysson, Lucy Roth, Oliver Lühr, Ebba Hult, Joanna Bagge

Svenska Hus flyttade under 2018 sitt eget regionkontor till den förvärvade fastigheten Davida i Malmö. Kanozi Arkitekters uppdrag var att skapa en inredning som gick hand i hand med det omtag som planerades för hela fastigheten.

Fokus låg på att skapa en urban koppling till staden utanför, med ett tydligt fokus på grönska.

Den invändiga fasaden mot atriumgården öppnades upp med ett större fönsterparti och en unik växtlösning med hängande grönska installerades i både entré och lounge. Materialen speglar staden utanför med en färgskala som rör sig i grått, blått och varm ockra.

Kontoret kombinerar en väl fungerande kontorsmiljö och ett showroom med möjlighet att visa upp fastighetens potential.

Projektet har även vunnit pris för Årets Växtinredning 2018, som årligen delas ut av Nordic Green, en skandinavisk branschorganisation för växtinredning och service, och prisar växtinredningslösningar med utmärkande kreativitet och originalitet.

Mer om projektet