Tuve Centrum

  • År2015
  • BeställareRiksbyggen och Bonum
  • Storlek11500 m2
  • OrtGöteborg

I omedelbar närhet till Tuve Centrum kommer denna nybyggnad om fem punkthus, uppdelad på två bostadsrättsföreningar, att etableras. Den ena BRF:en består av tre hus som tillsammans rymmer 67 lägenheter, medan de återstående två husen utgör ett seniorboende och rymmer 47 lägenheter, gästlägenhet och en stor gemensamhetslokal med glasad uteplats mot en liten torgyta.

Torgytan har gott om träd och sittplatser, en vattenspegel och en grusad yta som kan användas till boulespel m.m. Till föreningarna hör också flera gårdar av mer privat karaktär, där det finns fruktträd och bärbuskar, odlingsmöjligheter, lekplatser, grillplatser och utegym.