Västlänken

En järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg

Kanozi Arkitekter utformar två av tre stationer för Västlänken. De två underjordiska stationerna som vi utformar är Korsvägen och Göteborgs Central. Stationerna blir centrala knutpunkter i innerstaden som ska underlätta resandet till och från Göteborg.

BeställareTrafikverket
OrtGöteborg
År2018
Klart2026

En del i arbetet med utformningen av stationerna innebär implementering av konstprogrammet Kronotopia, på uppdrag av Statens konstråd. I ett nära samarbete med utvalda konstnärer, jobbar våra Kanozi-team med att låta konstgestaltningen bli en helhet i den arkitektoniska utformningen. På så sätt skapar vi unika och intressanta mötesplatser som inspirerar till dialog mellan människor och deras träffpunkter.

Komplext med många aktörer

Västlänken är ett omdiskuterat projekt med många olika åsikter. För vår del är det ett komplext projekt där många aktörer är inblandade och där vi måste ta hänsyn och påvisa en enorm flexibilitet för att ständigt följa utvecklingen av projektet som i viss mån är väldigt levande. Det är en utmaning i att balansera det estetiska och arkitektoniska i samklang med det byggtekniska som krävs för ett sådant här stort projekt inom infrastruktur. Stationerna ska vara lättnavigerade och inge en trygghet för resande till och från Göteborg. Mycket hänsyn och tid läggs även på de frågor som dyker upp under projektets gång – vad gäller den oavbrutna driften av järnvägen, likväl som trafikens förmåga vid framtida klimatförändringar som kan bli mycket påfrestande vid förhöjda vattennivåer och skyfall.

Med många aktörer i långa led krävs det en lyhördhet från vår sida för att kunna hitta nya vägar när oanade händelser inträffar inom projektets ramar. Ingen i vårt team nöjer sig utan strävar alltid efter att hitta de mest lyckosamma och mest kreativa lösningarna för alla inblandade, utan att tumma på det estetiska resultatet.

Vi är ett internationellt team med en bred kompetens inom många av de områden som Västlänken berör, samt innehar en spetskompetens inom tidigare utförda projekt som använts som referenser, som bygger på vår gemensamma erfarenhet.

Johan Norén,
Chefsarkitekt, Huvudägare

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.