Västra Allén

  • År2020
  • BeställareSkanska Nya Hem
  • Storlek15800 m2
  • OrtHalmstad
  • Arbetsgrupp/projektgruppClaus Uldal, Sandra Westergaard, Martin Asplund, Arash Zare, Elin Daun

Västra Allén är ett flerbostadshus i traditionella material, som plockats upp från intilliggande byggnader, men med ett modernt uttryck. Materialen och färgvalen är okonstlade och få, en tyngre kropp i tegel vars lättare sadeltak i plåt fått glida ner på fasaden och omsluta de karaktäristiska burspråken med förskjuten nock. Kvarteret håller 122 lägenheter i ett brett storleksspann som omsluter en gemensam gård. Den i övrigt slutna kvartersformen öppnar upp sin södervända sida mot grannkvarteren med bostäder, förskola och en grön park. Längs med huvudgatan i öster kommer det att finnas lokaler i bottenplanet.

Området, som heter Västra Förstaden, är under utveckling från industriverksamheter till blandad bebyggelse med en större andel bostäder. Det har ett unikt läge i Halmstad som både är stadsnära och har naturen alldeles inpå – grönområdet Aleskogen och strandremsan Västra stranden. Inom gångavstånd finns redan ett flertal skolor, förskolor och en större livsmedelsbutik.

Det här projektet har vi arbetat med från förstudie till färdigställande. Försäljningsstart: sommaren 2020.