Västra Hamnen, Malmö

  • År2007
  • BeställareDiligentia
  • Storlek100000 m2
  • OrtMalmö

Omvandling av industriområde till tät stadsmiljö med boende, kontor, verksamheter och service. Masthusen länkar samman Västra Hamnen och den gamla staden. Kanozi har efter en vinst i ett parallellt uppdrag 2007 utvecklat planprogram, detaljplan och en värdeplan, samt projekterat bebyggelse för två kvarter i området; Masthusen kv 11 och Masthusen kv 6.

Stor omsorg har lagts vid samspelet mellan stråk, platser och bebyggelse. Karaktärsgivande i området är hur kvartersstaden genomkorsas av ett diagonalt stråk som stärker förbindelsen mellan Västra Hamnen och gamla staden.