Västra Sjöstaden

  • År2020
  • BeställareSerneke/Midroc
  • Storlek160000 m2
  • OrtTrelleborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppDaniel Hohenthal, Gudny Eggertsdottir

Omvandling av befintligt verksamhetsområde vid Trelleborgs västra infart. Direkt vid havet skapar vi en ny stadsdel med uppåt 1500 bostäder samt en helt unik nyanlagd 600 meter lång sandstrand längs med hela stadsdelens sträckning. Västra Sjöstaden blir en blandstad med  bostäder, caféer, restauranger och handel i form av Ica Maxi. Med en dynamiska mix och variation av olika  boendeformer, höjder och gestaltningsuttryck samt en tillåtande identitet ska stadsdelen vara tillgänglig för alla i Trelleborg.