Stadsplanering

Stadsplanering är att bygga miljöer som människor vill vistas i. Kanozi utgår alltid från platsens förutsättningar och de möjligheter som finns för att skapa attraktiva och härliga miljöer i staden som människor trivs i och längtar tillbaka till. Vi vill vara med och utforma attraktiva, levande och hållbara städer där alla trivs och mår bra.

Nedan hittar du några utvalda projekt som vi är särskilt stolta över.

Utvalda projekt

Se fler projekt

Kontakt

Daniel Hohenthal

Arkitekt, Huvudägare

0767-65 19 04

daniel.hohenthal@kanozi.se

Saara Franzelius

Arkitekt SAR/MSA

0733-18 31 31

saara.franzelius@kanozi.se

Johan Casselbrant

Arkitekt SAR/MSA, Huvudägare

0705-14 48 14

johan.casselbrant@kanozi.se