24 juni 2021Pressmeddelande

Vårt förslag för den nya stadsdelen på Jägersro

Tillsammans med MARELD landskapsarkitekter och Ramboll har vi tagit fram en vision för Malmös nya stadsdel i Jägersro som sträcker sig över 40 hektar. Området väntas bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel och innefatta bland annat 5000 bostäder.

Efter en urvalsprocess tidigare i år valdes tre arkitektteam ut – förutom Kanozi – har även Mandaworks och FOJAB tagit fram förslag för stadsdelen i ett så kallat parallellt uppdrag*. Under våren har arbetet pågått med avstämningar och delredovisningar med såväl SMT Malmö Exploatering AB, som är ägare av Projekt Jägersro, som med representanter för Malmö stad.

Uppdraget har varit att ta fram en övergripande struktur för den framtida stadsdelen. Innehållsmässigt innebär det att stadsdelen ska planeras för 5 000 bostäder, kontorsarbetsplatser för ungefär 1 000 personer, två grundskolor för 500 barn vardera, förskolor för totalt 800 barn och ett handelsutbud som kompletterar Jägersro Center.

En specifik svårighet med just detta område är att det finns befintlig bebyggelse i alla väderstreck att ta hänsyn till; Jägersro villastad i norr, den nya travanläggningen och koloniområdena i öster, Jägersro Center i söder och ett antal kontor och bilhandlare i väster. Det kommer att bli en viktig parameter i den kommande utvärderingen hur väl de olika förslagen har lyckats bli ett kitt som läker samman den befintliga – och något spretiga – omgivande staden.

Nu vidtar ett utvärderingsarbete där både SMT Malmö Exploatering AB, Malmö stad och sakkunniga från branschen deltar. Sveriges Arkitekter är anlitade för att leda utvärderingsprocessen.

–  Alla team har lagt ner mycket tid och engagemang i området och det har varit otroligt spännande att följa deras arbete, säger Ulrika Lindmark vd för SMT Malmö Exploatering AB. Framför allt är det intressant att se hur våra höga hållbarhetsambitioner kan materialiseras i stadsplaneringen. Målet är att vi innan årets slut ska landa i en övergripande idé för Projekt Jägersro.

Läs mer om Projekt Jägersro på projektjagersro.se

* Parallella uppdrag är en metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett byggnadsprojekt. Flera arkitekter arbetar då, ibland i öppen dialog med byggherren, parallellt med olika förslag till utformning.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Lindmark, vd SMT Malmö Exploatering AB
Telefon: 0705-31 74 22
E-post: ulrika.lindmark@projektjagersro.se

Daniel Hohenthal, Kanozi
Telefon: 0767-65 19 04
E-post: daniel.hohenthal@kanozi.se

 

Fler nyheter

Alla nyheter