13 mars 2020Nyhet, Tävling

Vårt tävlingsbidrag till Kvarter Kromet i Göteborg

Vi är ett av fyra arkitektteam som har deltagit i ett parallellt uppdrag gällande Göteborgs nya stadsdel Kvarter Kromet. Tillsammans med arkitektkontoren Henning Larsen, Mandaworks, Eliath och Sweco Construction, har vi skapat en karaktäristisk silhuett med vårt tävlingsbidrag som vi kallar The Grow; ett strå vassare. Vi vill ta tillbaka naturen till staden och hamnen i sin gestaltning.

Vi har hämtat inspiration från biologisk skönhet och naturens vackra repetition. Denna inspiration återfinns i gestaltningen med en geometri som bygger på växandets struktur. Även konstruktionen använder naturens gåvor med massivträ, kombinerat med en resurseffektiv hybridkonstruktion. Visionen är att skapa en mycket speciell plats, en ny destination på denna strategiska plats i staden. Vårt tävlingsbidrag rymmer allt från coworking och kontor, till bostäder och terrasser. Vi ser The Grow som en nyckel till framtidens stadsutveckling i Göteborg.

I månadsskiftet mars/april utses ett vinnande team som får ta Kvarteret Kromet vidare till projektering under 2020. Beställare är Vasakronan och tävlingens jury består av Göteborgs Stad/SBK och Sveriges Arkitekter.

Illustration: Prolog

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter