Kanozi har ritat Platzers verksamhetsbaserade huvudkontor

28 augusti 2018Nyhet, Projekt

Unikt koncept lyfter Platzers nya verksamhetsbaserade huvudkontor

På Platzers nya huvudkontor i Göteborg inspirerar den färgrika inredningen till arbetsfokus, gemenskap, välmående och hälsa. Målsättningen har varit att skapa en arbetsplats där alla kan finna ett personligt och produktivt sätt att arbeta. Bakom utformningen är en helt ny idé från Kanozi – konceptet Bloc.

– Från början var lokalen ganska anonym och har nu blivit något extra, en plats som välkomnar och inspirerar både anställda och besökare, säger Jessica Wren, handläggande arkitekt på Kanozi.

När Kanozi började arbeta med Platzers nya huvudkontor i Gullbergsvass i Göteborg var utmaningen att skapa en inspirerande arbetsplats för ett ambitiöst fastighetsbolag. Ett krav var hög grad av hållbarhetstänk, kontoret ska samtidigt fungera som ett showroom för nya potentiella hyresgäster. Resultatet blev konceptet Bloc – ett modernt kontor med plats för alla.

– Bloc kommer både ur tanken färggranna byggblock som används som leksaker och hur stadskvarter bildar olika block med parker, promenadstråk och lägenheter.

Kanozi har ritat Platzers aktivitetsbaserade huvudkontor

Kontoret består av tre huvudsakliga arbetszoner – lugna zoner, mellanzoner och aktiva zoner vilket motsvarar platser för fokus, gemenskap och fysisk aktivitet. Färgsättningen samspelar i takt med att medarbetarna rör sig mellan rummen, med intensiva färger i träningsutrymmena och lugnare färger i kontorslandskapet.

– Utformningen är aktivitetsbaserad, där layout och funktioner är förankrade i verksamhetens behov.

I designen förmedlas Platzers egenskaper – deras drivkraft att påverka till positiv samhällsutveckling av Göteborg, vara ett fastighetsbolag i framkant och deras kärlek till staden.

– Det har varit väldigt roligt att arbeta med en så framtidsinriktad arbetsplats som på djupet vill skapa nytt. Vi är väldigt stolta över den positiva återkoppling vi fått från de anställda och att vi lyckats kombinera funktion med en genomgående harmonisk känsla, säger Jessica Wren.

Kanozi har ritat Platzers aktivitetsbaserade huvudkontor

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter