Kanozi Arkitekters delägare

8 april 2019Nyhet, Pressmeddelande

Kanozi Arkitekter går urstarkt – Mästargasell 2019 och 30 nya medarbetare under förra året

På fyra år har Kanozi tredubblat omsättningen och är nu över 90 medarbetare, bara under 2018 anställdes 30 personerProfilprojekt som Nat Life i GöteborgEON:s huvudkontor i Malmö och Sickla station i Stockholm har bidragit till att Kanozi fortsätter växa. 

– Vi lägger stor vikt vid att sätta samman rätt kompetenser i projektteamen, att leverera med rätt kvalitet och att nya medarbetare snabbt kommer in i vår kultur och vårt sätt att arbeta. Det finns flera olika delar som bidrar till vår tillväxtresa, säger Helene Brandrup-Wognsen, vd på Kanozi.  

Under 2018 vann Kanozi prestigeuppdrag såsom Sickla station i Stockholm, Naturvetenskap Life för Göteborgs universitet och E.ON:s nya huvudkontor i Malmö. De områden som växer mest just nu är kommersiella fastigheter och inredningsdesign. 

– Vi har fått en otrolig skjuts på inredningsområdet och levererat jättefina projekt såsom Platzers huvudkontor, Vasakronans coworking och Castellums huvudkontor. Dessutom är det många spännande uppdrag i uppstart som vi kommer kunna berätta mer om framöver. 

Kanozis nyöppnade kontor i Stockholm har idag fem medarbetare och kommer före sommaren att vara en arbetsplats för dubbelt så många. På sikt ska kontoret sysselsätta cirka 25 medarbetare då verksamheten planerar att växa även inom stadsplanering, infrastruktur och bostäder. 

– Vi behöver finnas nära de kunder som verkar i regionen. Idag arbetar vi mest med kommersiella fastigheter och inredning av kontor i Stockholm, men vi ser stor potential inom samtliga fem affärsområden. 

Ökad tillväxt medför stora rekryteringsbehov. Kanozis ambition är att fortsätta attrahera talanger i världsklass och leverera de bästa lösningarna för kunderna och kvalitet på absolut högsta nivå. 

– Målsättningen för 2019 är 30 procents tillväxt. Vi arbetar sedan ett år tillbaka med en ny organisation med tydliga processer kring anställningar och onboarding vilket är nödvändigt när vi fortsätter växa så här kraftigt, säger Helene Brandrup-Wognsen, vd på Kanozi. 

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter