Kanozi ritar E.ONs nya framtidskontor i Malmö

16 mars 2018Pressmeddelande

Kanozi ritar E.ONs nya framtidskontor i Malmö

E.ONs nya huvudkontor i Malmö ritas av Kanozi Arkitekter på uppdrag av Castellum. Inflyttning planeras till sommaren 2021.

E.ONs blivande huvudkontor i Malmö är ett spännande framtidsprojekt. Både för stadsdelen Nyhamnen i Malmö, för E.ON som företag och dess medarbetare, och ur ett hållbarhetsperspektiv. För Kanozi Arkitekter som ritar byggnaden är uppdraget från Castellum och E.ON mer än så.

– Vi är med att utforma framtidens arbetsplats för E.ON och en symbol för hållbarhet i den nya stadsdelen Nyhamnen med arkitektur som gör avtryck av helt rätt anledningar. Människans välmående, stadens utveckling och en hållbar framtid är värderingar som helt går i linje med hur vi på Kanozi arbetar, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Kanozi Arkitekter har på uppdrag av fastighetsbolaget Castellum ritat den 24 500 kvm stora byggnaden som ska bli energibolaget E.ON Sveriges nya huvudkontor. För E.ON handlar det om att samla verksamheter från tre olika adresser i Malmö till ett större kontor.

– Eftersom Kanozi ritar allt från grunden kan vi lägga extra vikt vid E.ONs behov av funktion och hur de vill profileras. Husets mittdel har en stor öppen yta vilken fungerar som ett nav anställda kan röra sig kring för att träffa kollegor, ha möten eller få en kaffe av kontorets egen barista.

Kontorshuset ska rymma ca 1 500 medarbetare och kommer att certifieras med högsta hållbarhetsambitioner, bland annat The Well Building Standard som fokuserar på människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatser.

– Huset ska andas hållbarhet och framtid vilket är en fantastisk utmaning och engagerande för oss på Kanozi. Både E.ON och Castellum vill bygga ett extraordinärt kontorshus ur hållbarhetsperspektiv, det präglar projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar.

Arkitektur och byggnader ska hålla över tid, nu har arkitektkontoret flera intressanta framtidsaspekter att arbeta med utöver hållbarhetsperspektivet.

– Nyhamnen är en av Malmös nya stadsdelar där byggnaden i sig ska vara profilerande och gynna utvecklingen av staden, E.ON ska samordna flera olika verksamhetsfunktioner i ett kontor och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, och kontoret ska ge stöd åt företagets affärsutveckling. Det här är ett otroligt givande och utmanande projekt, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Byggnadens framsida

Vy från gatan

Ovanifrån

Interiör

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter