Novi Sad i Serbien där Kanozi ska hjälpa till med stadsplaneringen

21 november 2018Nyhet

Nytt uppdrag i Novi Sad, Serbien

Kanozi är inbjudna att medverka i stadsutvecklingen av centrala Novi Sad i Serbien, europeisk kulturhuvudstad 2021, och genomföra en inledande workshop med stadens olika parter.

– Syftet är att planera de djupare aspekterna av staden för att skapa folkliv och mötesplatser som blir centrala för hela staden. Vi är inbjudna både som processledare och arkitekter, säger Johan Casselbrant, chefsdesigner och huvudägare på Kanozi.

Novi Sad är Serbiens andra största stad dit många unga människor åker för att skapa sig en plattform för kultur och företagande, vilket är vägande skäl till att staden är en av tre kulturhuvudstäder i Europa 2021.

– Eftersom Serbien är kandidatland till EU, och EU är medfinansiär till projektet, kommer Novi Sad att vara i världens blickfång framöver.

Det är en omfattande workshop som ska genomföras 12–15 december 2018 där både stadsledningen, universitetet, arkitekthögskolan och medborgare medverkar.

– Resultatet av arbetet blir skisser och förslag på hur staden kan förändras. Vårt partnerföretag, Case3D, som är orsaken till att vi fått detta fina uppdrag, kommer sedan att hantera alla visualiseringar. Det kan bli mycket kul att visa framöver.

 

Läs mer om Europas kulturhuvudstäder.

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter